Zmiana godzin pracy administracji

holc

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w trosce o Państwa lepszy kontakt z administratorem od pierwszego lipca ulegną zmianie godziny pracy administracji. Zniesiony zostaje poranny dyżur piątkowy, w miejsce którego dodany zostaje popołudniowy dyżur czwartkowy. Nowe godziny dyżurów administratora będą wyglądały w sposób następujący:

Poniedziałek 8.00 – 13.00

Środa 15.00 – 20.00

Czwartek 13.00- 18.00

                                                                                                                 Z poważaniem,                                                                                                                                            ADMINISTRACJA

Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Warszawa, dn. 28.06.2017r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYWOZIE ŚMIECI WIELKOGABARYTOWYCH

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższą środę (05.07.2017) będzie miał miejsce wywóz śmieci wielkogabarytowych. Uprzejmie prosimy w dzień poprzedzający odbiór (wtorek) o wystawienie gabarytów w sąsiedztwie altanek śmietnikowych. Prosimy również o usunięcie przedmiotów składowanych na miejscach postojowych w garażach, korytarzach i drogach ewakuacyjnych.

 

                                                                   Z poważaniem,

                                                               ADMINISTRACJA

Zawiadomienie

holc

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy że, niedopuszczalne i zabronione[1] jest:

  1. Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na miejscach postojowych i drogach komunikacji ogólnej w garażu i piwnicach.
  1. Zastawianie ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych takich jak korytarze do lokali wózkami, rowerami i innymi przedmiotami utrudniającymi swobodną ewakuację w razie zagrożenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o usunięcie z miejsc postojowych w garażach, ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych wszelkich pozostawionych tam przedmiotów stanowiących prywatną własność Właścicieli lokali.

                                                                                                                                                                        Z poważaniem,

 ADMINISTRACJA

 

[1]. W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz.1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353 w par. 4.1 pkt. 12)

Odwołany dyżur

holc

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.06.2017 (piątek) dyżur administratora zostaje odwołany. Dyżur zostaje przeniesiony na czwartek 30.06.2017r. Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                               Z poważaniem

ADMINISTRACJA

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że w dniu 06.VI.2016r. (wtorek) w godz. 8.00 – 19.00 będą prowadzone prace modernizacyjne przepompowni ścieków. Do przeprowadzenia tych prac konieczne jest całkowite wstrzymanie dopływu wody do lokali. Zwracamy się również z prośbą o w miarę możliwości oszczędne korzystanie z kanalizacji ściekowej w powyższym terminie.
Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Administracja

Zawiadomienie o podjęciu uchwał.

holc

Warszawa 31.05.2017 r.

Zawiadomienie o podjęciu uchwał

Działając na podstawie art. 23 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, ze zmianami uprzejmie zawiadamiamy, w wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie mieszanym – częściowo na Zebraniu w dniu 27.03.2017 r, częściowo w trybie indywidualnego zbierania głosów zostały przyjęte większością głosów następujące uchwały:

uchwała nr. 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia nadwyżki salda za 2016 rok.
Za przyjęciem głosowali właściciele 58,22% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 1,45 % udziałów

uchwała nr. 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za rok 2016.
Za przyjęciem głosowali właściciele 55,39% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 3,67 % udziałów

uchwała nr. 3 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2017.
Za przyjęciem głosowali właściciele 56,19% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 3,13 % udziałów

uchwała nr. 4 w sprawie komunikacji elektronicznej w sprawach wspólnoty mieszkaniowej
(e-dokumentów) oraz oddawania głosów poprzez zajęcie stanowiska w uchwałach wspólnoty mieszkaniowej z wykorzystaniem e-maila oraz e-kartoteki.
Za przyjęciem głosowali właściciele 55,61% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 4,07% udziałów

uchwała nr. 5 w sprawie wymiany wodomierzy do lokali mieszkaniowych w zasobach Wspólnoty oraz sposobu pokrycia kosztów wymiany w 2017 roku.
Za przyjęciem głosowali właściciele 57,83% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 0,59 % udziałów

uchwała nr. 6 w sprawie wymiany ciepłomierzy do lokali mieszkalnych w zasobach Wspólnoty oraz sposobu pokrycia kosztów wymiany w 2018 roku.
Za przyjęciem głosowali właściciele 58,82% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 0,59 % udziałów

uchwała nr. 7 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc postojowych dla gości.
Za przyjęciem głosowali właściciele 54,29% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 5,39 % udziałów

uchwała nr. 8 w sprawie zmiany treści uchwały 7/2013 dotyczącej regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody zimnej, ciepłej, odprowadzania ścieków oraz dostawy gazu na potrzeby ogrzewania
Za przyjęciem głosowali właściciele 55,04% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 2,24 % udziałów

uchwała nr. 9 w sprawie doprecyzowania granic nieruchomości wspólnej.
Za przyjęciem głosowali właściciele 53,73% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 3,52 % udziałów

uchwała nr. 10 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2016 dotyczącej wynagrodzenia Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Lewandów Park III.
Za przyjęciem głosowali właściciele 50,60% udziałów
Przeciw przyjęciu głosowali właściciele 6,71 % udziałów

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej
„Lewandów Park III”

Zmiana firmy administrującej

holc

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1-ego maja nastąpiła zmiana firmy administrującej Wspólnotę Mieszkaniową Lewandów Park III. Administrację naszej Wspólnoty przejęła firma Holc i Wspólnicy Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Sp. J. Tym samym informujemy o kontynuacji współpracy z dotychczasową firmą księgową z zachowaniem wszelkich Państwa indywidualnych danych i kont księgowych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi danymi kontaktowymi oraz dyżurami nowej administracji Wspólnoty:

ADMINISTRACJA:

Holc i Wspólnicy

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Sp. J.

Ul. Łamana 4 lok. użytkowy A.

02-480 Warszawa

www.holc.waw.pl

tel. (22) 425 61 05

Biuro administracji:

ul. Internetowa 53 / adm

03-290 Warszawa

Administrator:

Ernest Głuszcz

tel. 533 366 332

e.gluszcz@holc.waw.pl

Dyżury Administratora na osiedlu:

Poniedziałek 8:00 – 13:00
Środa 15:00 – 20:00
Piątek 7:00 – 12:00

KSIĘGOWOŚĆ:

Księgowa:

Ewelina Mróz

tel. 783 658 319

ksiegowosc@lewandow.com.pl

Telefoniczne Dyżury Księgowej:

Poniedziałek:10.00-14.00

Środa:10.00-14.00

Czwartek: 10.00-14.00

——————————————————————————————————————————————

Holc i Wspólnicy Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Spółka jawna, NIP: 526-25-96-700 02-480 Warszawa, ul. Łamana 4 lok. A, tel. 22 425-61-05, www.holc.waw.pl, sekretariat@holc.waw.pl

Korespondencja

Warszawa 10.04.2017r.

Logo 2600 piks x 1462 piks

ZAWIADOMIENIE

W skrzynkach pocztowych znajdą Państwo :

  • podsumowanie zebrania WM Lewandów Park III
  • karty do głosowania uchwał
  • oświadczenia

 

 

 

Z poważaniem,

                                 Piotr Godlewski

                                 Administrator