Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższą środę (22.11.2017) będzie miał miejsce wywóz
śmieci wielkogabarytowych. Uprzejmie prosimy w dzień
poprzedzający odbiór (wtorek) o wystawienie gabarytów w
sąsiedztwie altanek śmietnikowych.

Prosimy również pamiętać o usunięciu
przedmiotów składowanych na miejscach postojowych
w garażach, korytarzach i drogach ewakuacyjnych.

Z poważaniem,

Administracja

holc

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 10.30 zostanie
przeprowadzony test urządzeń awaryjnych w ramach rocznego przeglądu
przeciwpożarowego. Do przeprowadzenia tych prac konieczne jest całkowite
wstrzymanie dostawy energii elektrycznej do budynków.
Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja

holc

Spotkanie właścicieli mieszkań

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z pojawieniem się możliwości budowy stacja telefonii cyfrowej na naszym osiedlu, zapraszamy Państwa na zebranie mieszkańców Wspólnoty. Celem spotkania jest wspólne omówienie korzyści oraz zagrożeń związanych z potencjalną inwestycją.

W części spotkania weźmie udział przedstawiciel firmy T-Mobile S.A – Pan Michał Król. Dzięki temu będą mieli Państwo możliwość skonsultowania zagadnień natury prawnej i technicznej związanych z potencjalną inwestycją.

Spotkanie odbędzie się  w czwartek 26-ego października o godzinie 18.30 w sali stołówkowej Szkoły Podstawowej nr 356.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Lewandów Park III

Stacja bazowa T-Mobile – uchwała

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Wspólnoty otrzymał ze strony firmy T-MOBILE S.A. ofertę budowy stacji bazowej. Planowana stacja telefonii cyfrowej zostałaby zainstalowana na dachu budynku przy ul. Siecznej 43A. Przed przystąpieniem do budowy stacji uprawnieni projektanci Inwestora przygotują dokumentację budowlaną, a przed i po wykonaniu prac zostaną wykonane wszystkie niezbędne pomiary.

Anteny zostałyby zainstalowane przy zachowaniu wszelkich standardów związanych z Prawem Ochrony Środowiska oraz Prawem Budowlanym. W wyniku przeprowadzonej wstępnie analizy stwierdzono, że zaproponowane rozmieszczenie masztów i innych urządzeń nie będzie w żaden sposób negatywnie wpływać na konstrukcję budynku. Podobnie nie mamy podstaw, aby przewidywać, by ich działanie mogło
potencjalnie oddziaływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców osiedla.

Wynegocjowana przez Zarząd wysokość czynszu z dzierżawy części dachu, powiększyłaby przychody Wspólnoty, będąc w całości przeznaczona na fundusz celowy. Dokumenty dotyczące powyższej inwestycji dostępne są dla Państwa do wglądu w biurze administracji w godzinach dyżurów.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa o podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty do wynajmu części dachu budynku przy ul. Sieczna 43A na rzecz firmy T-MOBILE S.A. pod budowę stacji bazowej. W skrzynkach na listy znajdziecie Państwo kartę do głosowania wraz z proponowanym projektem uchwały z prośbą o zapoznanie się z jej treścią i oddanie głosu przez złożenie podpisu w rubryce „ZA” lub „PRZECIW”. Istnieje również możliwość oddania głosu w trybie online za pośrednictwem e-kartoteki.

Podpisaną kartę proszę wrzucić do skrzynki pocztowej ADM lub osobiście doręczyć administratorowi w godzinach jego dyżuru.

Pozdrawiamy,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Lewandów Park III

Obowiązkowy przegląd – drugi termin

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prowadzimy
okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów
kominowych oraz instalacji elektrycznej.

Prosimy o udostępnienie lokali w dniu 14 września (czwartek) w godz. 16:00- 20.00.

Przeglądowi podlegają: instalacja gazowa, wloty przewodów kominowych
oraz skrzynki bezpieczników i gniazdek elektrycznych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli:
mgr inż. Marcin Bednarski tel.: 695-895-013

holc

Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższą środę (13.09.2017) odbędzie się wywóz śmieci wielkogabarytowych.
Uprzejmie prosimy w dzień poprzedzający odbiór (wtorek) o wystawienie
gabarytów w sąsiedztwie altanek śmietnikowych.

holc

Przegląd instalacji ul. Internetowa 50, ul. Internetowa 53

ul. Internetowa 50, ul. Internetowa 53, Warszawa

OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ, WENTYLACJI I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przeprowadzamy w Państwa budynku okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla tego postępowania i udostępnienie lokali, w których znajduje się instalacja gazowa, wloty przewodów kominowych oraz umożliwienie dostępu do skrzynki bezpieczników i gniazdek elektrycznych w poniższym terminie.

Jednocześnie przepraszamy za wynikłe z tego powodu utrudnienia.

I termin kontroli:

30 sierpnia (środa) godz.: 11.00 – 15.00 i 16.00 – 20.00

Zgodnie z art 62 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Prawo budowlane, przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a dodatkowo raz na 5 lat sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej jest obowiązkowy.

Przegląd instalacji ul. Sieczna 43, ul. Sieczna 43a

ul. Sieczna 43a, ul. Sieczna 43, Warszawa

OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ, WENTYLACJI I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przeprowadzamy w Państwa budynku okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz instalacji elektrycznej.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla tego postępowania i udostępnienie lokali, w których znajduje się instalacja gazowa, wloty przewodów kominowych oraz umożliwienie dostępu do skrzynki bezpieczników i gniazdek elektrycznych w poniższym terminie.

Jednocześnie przepraszamy za wynikłe z tego powodu utrudnienia.

I termin kontroli:

31 sierpnia (czwartek) godz.: 11.00 – 15.00 i 16.00 – 20.00

Zgodnie z art 62 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Prawo budowlane, przegląd polegający na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a dodatkowo raz na 5 lat sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej jest obowiązkowy.