Kolęda 2016/2017

HeaderWizyta duszpasterska

W dniu 11.01.2017 (środa)

od godz. 17.00

pragniemy nawiedzić z wizytą duszpasterską naszych parafian zamieszkałych przy ulicach Internetowa 50 i 53, Sieczna 43a i 43 oraz Podłużna 19 i 19a

Bardzo prosimy o przygotowanie krzyża, wody święconej i kropidła

Informacja

Warszawa 03.01.2017r.

Logo 2600 piks x 1462 piks

ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 5 stycznia 2017 roku  zmianie ulegną godziny dyżuru administratora:

 

05.01.2017 czwartek – 10.00-15.00

 

 

 

ADMINISTATOR

Piotr Godlewski

Informacja

ZAWIADOMIENIE

W dniach 28-30 grudzień 2016 roku w budynkach Internetowa 50,53 oraz Sieczna 43a i 43 w godzinach 8-18 będą trwały praca naprawcze na ścianach klatek schodowych. Prace nie powinny zakłócać spokoju mieszkańców.

Administracja

Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z brakiem chęci współpracy ze strony zarządcy i administracji osiedla Lewandów Park I, zarząd naszej wspólnoty podjął decyzję o rezygnacji z usług ochrony. Czytaj dalej

Informacja o podjętej uchwale

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Warszawie przy ulicy Internetowej 50, Internetowej 53, Siecznej 43A, Siecznej 43, informuje iż uchwała nr 12/2016 z dnia 19.10.2016 roku została podjęta.

Komunikat

KOMUNIKAT

W dniu 30 listopada 2016 roku, do skrzynek pocztowych właścicieli dostarczone zostały karty z ankietą dotyczącą ochrony osiedla Lewandów Park III.

Uprzejmie prosimy o oddanie głosu przez złożenie podpisu właściciela(-li) lokalu w wyznaczonym miejscu na karcie oraz parafki lub krzyżyka w odpowiedniej rubryce przy wybranym wariancie, za którym Państwo się opowiadacie.

Wypełnioną kartę prosimy wrzucić do skrzynki ADM w terminie do 4 grudnia 2016 roku.

 

Z poważaniem

Zarząd i Administracja

WM Lewandów Park III

KOMUNIKAT

W dniu 30 listopada 2016 roku, do skrzynek pocztowych właścicieli, którzy dotąd nie oddali swojego głosu pod uchwałą 12/2016, ponownie dostarczone zostały karty do głosowania.

Uprzejmie prosimy o oddanie głosu poprzez złożenie podpisu właściciela lokalu w wyznaczonym miejscu na karcie oraz parafki lub krzyżyka w odpowiedniej rubryce przy uchwale (ZA lub PRZECIW).

Wypełnioną kartę prosimy wrzucić do skrzynki ADM w terminie do 4 grudnia 2016 roku.

Treść uchwały wydrukowana jest na karcie do głosowania.

 

Z poważaniem

Zarząd i Administracja

WM Lewandów Park III