Istotne informacje – wjazd na osiedle i wyjazd z niego.

WAŻNE – w związku z wypowiedzeniem umowy o dozór udostępniono system do otwierania szlabanów, numery telefonów zgłoszone do administratora na odpowiednim formularzu zostają dodane do systemu i dzwoniąc na wybrane numery mogą je otwierać, poniżej numery do szlabanów:

Kartograficzna 722177297

Lewandów Wjazd 722177267

Lewandów Wyjazd 722177289

ZMIANA DYŻURU KONSERWATORA

                                                                                                                                 05.04.2018 r.

 

                                                                      

                                               ZMIANA DYŻURU KONSERWATORA

 

Szanowni Mieszkańcy,

Od pierwszego kwietnia nowym konserwatorem Wspólnoty z ramienia firmy

MD-group będzie Pan Jakub Cuch.

Konserwator będzie pełnił dyżury w następujących terminach:

 

Poniedziałek:           7.00 – 14.00

Wtorek:                     7.00 – 14.00

Czwartek:                11.00 – 18.00

 

Pan Jakub Cuch w godzinach dyżuru będzie dostępny do Państwa dyspozycji pod następującym numerem telefonu:

570 077 898

 

Numer alarmowy (24h) firmy konserwującej dla zgłoszeń poza godzinami dyżuru konserwatora pozostaje ten sam:

730 173 173

Zebranie Roczne za 2017

Szanowni Sąsiedzi,

Serdecznie zapraszamy na zebranie naszej Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się dzisiaj 19.03.2018 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 356 (ul. Głębocka 66).

Zarząd i Administracja

WM Lewandów Park III

Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższą środę (22.11.2017) będzie miał miejsce wywóz
śmieci wielkogabarytowych. Uprzejmie prosimy w dzień
poprzedzający odbiór (wtorek) o wystawienie gabarytów w
sąsiedztwie altanek śmietnikowych.

Prosimy również pamiętać o usunięciu
przedmiotów składowanych na miejscach postojowych
w garażach, korytarzach i drogach ewakuacyjnych.

Z poważaniem,

Administracja

holc

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) w godz. 9.00 – 10.30 zostanie
przeprowadzony test urządzeń awaryjnych w ramach rocznego przeglądu
przeciwpożarowego. Do przeprowadzenia tych prac konieczne jest całkowite
wstrzymanie dostawy energii elektrycznej do budynków.
Za utrudnienia przepraszamy.

Administracja

holc

Spotkanie właścicieli mieszkań

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z pojawieniem się możliwości budowy stacja telefonii cyfrowej na naszym osiedlu, zapraszamy Państwa na zebranie mieszkańców Wspólnoty. Celem spotkania jest wspólne omówienie korzyści oraz zagrożeń związanych z potencjalną inwestycją.

W części spotkania weźmie udział przedstawiciel firmy T-Mobile S.A – Pan Michał Król. Dzięki temu będą mieli Państwo możliwość skonsultowania zagadnień natury prawnej i technicznej związanych z potencjalną inwestycją.

Spotkanie odbędzie się  w czwartek 26-ego października o godzinie 18.30 w sali stołówkowej Szkoły Podstawowej nr 356.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Lewandów Park III

Stacja bazowa T-Mobile – uchwała

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Wspólnoty otrzymał ze strony firmy T-MOBILE S.A. ofertę budowy stacji bazowej. Planowana stacja telefonii cyfrowej zostałaby zainstalowana na dachu budynku przy ul. Siecznej 43A. Przed przystąpieniem do budowy stacji uprawnieni projektanci Inwestora przygotują dokumentację budowlaną, a przed i po wykonaniu prac zostaną wykonane wszystkie niezbędne pomiary.

Anteny zostałyby zainstalowane przy zachowaniu wszelkich standardów związanych z Prawem Ochrony Środowiska oraz Prawem Budowlanym. W wyniku przeprowadzonej wstępnie analizy stwierdzono, że zaproponowane rozmieszczenie masztów i innych urządzeń nie będzie w żaden sposób negatywnie wpływać na konstrukcję budynku. Podobnie nie mamy podstaw, aby przewidywać, by ich działanie mogło
potencjalnie oddziaływać na zdrowie i samopoczucie mieszkańców osiedla.

Wynegocjowana przez Zarząd wysokość czynszu z dzierżawy części dachu, powiększyłaby przychody Wspólnoty, będąc w całości przeznaczona na fundusz celowy. Dokumenty dotyczące powyższej inwestycji dostępne są dla Państwa do wglądu w biurze administracji w godzinach dyżurów.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa o podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty do wynajmu części dachu budynku przy ul. Sieczna 43A na rzecz firmy T-MOBILE S.A. pod budowę stacji bazowej. W skrzynkach na listy znajdziecie Państwo kartę do głosowania wraz z proponowanym projektem uchwały z prośbą o zapoznanie się z jej treścią i oddanie głosu przez złożenie podpisu w rubryce „ZA” lub „PRZECIW”. Istnieje również możliwość oddania głosu w trybie online za pośrednictwem e-kartoteki.

Podpisaną kartę proszę wrzucić do skrzynki pocztowej ADM lub osobiście doręczyć administratorowi w godzinach jego dyżuru.

Pozdrawiamy,
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Lewandów Park III

Obowiązkowy przegląd – drugi termin

Szanowni Mieszkańcy,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prowadzimy
okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów
kominowych oraz instalacji elektrycznej.

Prosimy o udostępnienie lokali w dniu 14 września (czwartek) w godz. 16:00- 20.00.

Przeglądowi podlegają: instalacja gazowa, wloty przewodów kominowych
oraz skrzynki bezpieczników i gniazdek elektrycznych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli:
mgr inż. Marcin Bednarski tel.: 695-895-013

holc